Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Zakończenie projektu – konferencja oraz wyniki inwentaryzacji

W dniu 22.04.2016 r  w Sali Bankietowej w Pałacu Hasbacha w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca  projekt „Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego”

Na konferencji z udziałem przedstawicieli partnerów biorących udział w projekcie, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego i przedstawicieli podlaskich instytucji związanych z ochroną środowiska wygłoszono następujące referaty:

„Skutki inwazji biologicznych” – Emilia Brzosko, Uniwersytet w Białymstoku
,,Ssaki inwazyjne” – Krzysztof Wolfram, Fundacja Zielone Płuca Polski
„Inwazyjne gatunki roślin w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym” – Izabela Tałałaj i Paweł Mirski, Uniwersytet w Białymstoku
- ,,Inwazyjne stawonogi w faunie Polski” – Marcin Sielezniew, Uniwersytet w Białymstoku

Wszyscy biorący udział w konferencji otrzymali wydawnictwo pn. „Inwazyjne drzewa i krzewy w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym”. W  wydawnictwie tym zamieszczone są wynik inwentaryzacji przeprowadzanych w Parkach oraz wnioski z realizacji Projektu.

DSC08077DSC08075DSC08069DSC08056DSC08055DSC08054DSC08040