Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Czeremcha Amerykańska

Czeremcha amerykańska Fot. I. Tałałaj

Czeremcha amerykańska
Fot. I. Tałałaj

Gatunek: czeremcha amerykańska, Padus serotina
Rodzina: różowate, Rosaceae

Opis gatunku: Drzewo do 25 m wysokości (w ojczyźnie prawie do 40 m). W Europie rośnie zwykle w formie krzaczastej. Korona jest luźna, gałęzie cienkie i zwisające. Kora na starszych pniach jest tarczowato spękana. Liście są eliptyczne i zaostrzone, do 12-15 cm długości, brzegiem drobno piłkowane, skórzaste, gładkie i lśniące. Kwiaty białe, drobne, zebrane w pachnące grona. Czeremcha kwitnie V-VI. Owocem są słodkie czarne pestkowce, chętnie zjadane przez ptaki i niektóre ssaki.

Pochodzenie: Środkowa i wschodnia część Ameryki Północnej.

Zasięg wtórny: Zasięg czeremchy amerykańskiej powiększony jest o znaczny obszar Europy (23 państwa) oraz tropikalną część Ameryki Południowej.

Czas i drogi zawleczenia: Czeremcha amerykańska należy do najwcześniej sprowadzonych drzew do Europy. Na początku XVII w. była introdukowana jako drzewo dekoracyjne, ale już pod koniec XIX w. zaczęła być wykorzystywana przez leśników do zwiększenia produkcji drewna na ubogich glebach lub wzbogacania warstwy humusu, zwłaszcza w lasach szpilkowych. W pierwszej połowie XX w. i w latach 80-tych XX w. była nasadzana na szeroką skalę, m. in. w Polsce. Pierwsze spontaniczne stanowiska zanotowano już 30 lat po introdukcji.

Zajmowane siedliska: Czeremcha amerykańska rośnie doskonale na glebach głębokich, wilgotnych i żyznych, mimo to spotykana jest przede wszystkim na podłożu ubogim, suchym, piaszczystym i kamienistym. W warunkach naturalnych rośnie w lasach liściastych, mieszanych i szpilkowych, na porębach, w dolinach rzek i na przydrożach. Na siedliskach wtórnych zajmuje głównie fitocenozy leśne. W Polsce najczęściej spotykana jest w borach sosnowych i lasach mieszanych oraz w kwaśnych buczynach.

Oddziaływanie na gatunki i ekosystemy w zasięgu wtórnym Czeremcha amerykańska szybko opanowuje podszyt i niższe warstwy drzewostanu, często na masową skalę, utrudniając naturalne odnowienia lasu i eliminując gatunki runa.