Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Klon Jesionolistny

Klon jesionolistny Fot. I. Tałałaj

Klon jesionolistny
Fot. I. Tałałaj

Gatunek: klon jesionolistny, Acer negundo
Rodzina: klonowate, Aceraceae

Opis gatunku Drzewo do 10-15 m wysokości, często kilkupniowe lub nisko rozgałęzione, pnie zwykle krzywe, pokryte naroślami. Korona szeroka, konary długie, gałęzie często zwisają. Liście złożone z 5-7 dość dużych (do 10 cm dł.), jajowatych, na szczycie zaostrzonych listków, brzegiem odlegle ząbkowanych. Pierwsze, wiosenne liście są 3-listkowe. Przed rozwinięciem liści, w III-IV, na różnych osobnikach rozwijają się zielonkawożółte kwiaty męski lub żeńskie. Kwiaty męskie w kilkukwiatowych wiązkach, na długich, zwisających szypułkach. Kwiaty żeńskie w długich, zwisających gronach. Owocem są wydłużone orzeszki zaopatrzone w skrzydełka (często na siebie zachodzące), które są bardzo efektywnie roznoszone przez wiatr.

Pochodzenie Wschodnia część Ameryki Północnej, gdzie na północy sięga do południowych terytoriów Kanady, a przy południowej granicy zasięgu występuje, m. in. w stanach Nowy Meksyk i Floryda.

Zasięg wtórny Zasięg klonu jesionolistnego powiększony jest o znaczny obszar Kanady, Azję (Chiny), obszerną część Europy, Australię i Nową Zelandię oraz Amerykę Południową. (Argentyna).

Czas i drogi zawleczenia Klon jesionolistny został sprowadzony do Europy jako drzewo dekoracyjne już w drugiej połowie XVII w. Do Polski najprawdopodobniej został introdukowany na przełomie XVIII/XIX w. Po zakończeniu II wojny światowej obserwowano jego pierwsze spontaniczne stanowiska.

Zajmowane siedliska W warunkach naturalnych klon jesionolistny związany jest z lasami o charakterze łęgowym, budowanymi przez inne gatunki klonów, dębów, wierzb, jesionów i wiązów. Na obszarze wtórnym gatunek rozprzestrzenia się wzdłuż rzek wkraczając w łęgi wierzbowo-topolowe, siedliska lasów liściastych, a także drągowiny sosnowe, brzozowe lub dębowe. Coraz częściej występuje na siedliskach antropogenicznych – ugorach, przydrożach, nasypach kolejowych, cmentarzach, nieużytkach miejskich, itp. Odmiany o przebarwionych liściach są sprzedawane w sklepach ogrodniczych.

Oddziaływanie na gatunki i ekosystemy w zasięgu wtórnym Klon jesionolistny charakteryzuje się szybkim wzrostem, dużą odpornością na suszę i szeroką tolerancją w stosunku do światła i gleby. Młode osobniki klonu tworzą zwarte zakrzewienia, mogą więc hamować wzrost rodzimych gatunków drzew. Utrudniając proces naturalnego odtwarzania się lasów, gatunek ten może powodować straty gospodarcze.