Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Konferencja podsumowująca projekt

Szanowni Państwo, w kwietniu 2016, w Białymstoku planowana jest konferencja podsumowująca projekt „Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego  Suwalskiego Parku Krajobrazowego”. W planie konferencji jest m.in. prezentacja przeprowadzonych, w trakcie projektu, inwentaryzacji. O dokładnym terminie…

Wydawnictwo

Miło nam poinformować, że trwają prace nad przygotowaniem książki podsumowującej efekty i wyniki inwentaryzacji przeprowadzonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Planowany termin ukazania się wydawnictwa marzec/kwiecień 2016. Nakład 1000 egz.