Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Moczarka Kanadyjska

Moczarka kanadyjska  Fot. P. Pokorny

Moczarka kanadyjska
Fot. P. Pokorny

Gatunek: moczarka kanadyjska, Elodea canadensis
Rodzina: żabiściekowate, Hydrocharitaceae

Opis gatunku Moczarka kanadyjska wykształca silnie rozgałęzioną łodygę. Liście wyrastające po 3 w okółkach są podługowato-jajowate, na szczycie zaostrzone, brzegiem drobno ząbkowane, zwężone u nasady, zaopatrzone w dwie łuskowate pochewki. Osobniki męskie w Polsce nie występują. Kwiaty żeńskie w czasie kwitnienia wyrastają ponad wodę na długich szypułkach. Kwitnie od maja do sierpnia. W Polsce roślina ta rozmnaża się tylko wegetatywnie.

Pochodzenie Ameryki Północna (Kanada).

Zasięg wtórny Północna i południowa Afryka, Europa, Azja, Nowa Zelandia oraz Australia.

Czas i drogi zawleczenia W Europie po raz pierwszy odnotowano obecność moczarki kanadyjskiej w połowie XIX wieku. W Polsce roślina ta pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze notowania pochodzą z Gdańska z 1867 roku. Pod koniec XIX wieku obserwowana już była w wielu miejscach na Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, a także z zachodniej i południowej części kraju.

Zajmowane siedliska Wody stojące oraz wolno płynące.

Oddziaływania na gatunki i ekosystemy w zasięgu wtórnym Moczarka kanadyjska tworzy zwarte, jednogatunkowe agregacje, będące zagrożeniem dla rzadkich elementów rodzimej flory wodnej.

Ciekawostki Osobniki występujące w Polsce pochodzą od jednej rośliny żeńskiej.