Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Niecierpek Drobnokwiatowy

Niecierpek drobnokwiatowy Fot. I. Tałałaj

Niecierpek drobnokwiatowy
Fot. I. Tałałaj

Gatunek: niecierpek drobnokwiatowy, Impatiens parviflora
Rodzina: niecierpkowate, Balsaminaceae

Opis gatunku Roślina roczna, do 60 cm wysokości, o nagiej, prosto wzniesionej łodydze, soczystej i nieco przejrzystej. Liście skrętoległe, krótkoogonkowe, jajowate, zaostrzone, o brzegu piłkowanym. Kwiaty jasnożółte, posiadają prostą ostrogę i są zebrane po 4-10 w groniaste kwiatostany. Kwitnie IV-X. Owocem jest podługowata torebka pękająca eksplozywnie pięcioma odwijającymi się klapami i wyrzucająca nasiona na odległość 3-4 m od rośliny macierzystej.

Pochodzenie Środkowa część Azji: Syberia, Mongolia i Turkiestan.

Zasięg wtórny Europa (17 państw) oraz wschodnia i zachodnia Kanada.

Czas i drogi zawleczenia Gatunek został po raz pierwszy odnotowany w Europie (Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii) w pierwszej połowie XIX w., a niedługo po tym był lokalizowany na licznych stanowiskach zachodniej i środkowej Europy. Istnieją rozbieżności dotyczące dróg zawleczenia niecierpka. Według jednych botaników został on przypadkowo przeniesiony w trakcie transportu drogą morską. Według innych, niecierpek drobnokwiatowy jest uciekinierem z ogrodów botanicznych. W Polsce po raz pierwszy został odnotowany w 1850 r., w rejonie Gdańska, a kilka lat później w rejonie Żuław Wiślanych i w tym samym czasie w okolicach Krakowa i Wrocławia. Obecnie zajmuje cały obszar Polski, przy czym jest częstszy na południu i rzadszy w północno-wschodniej części kraju.

Zajmowane siedliska Niecierpek zajmuje bardzo zróżnicowane typy lasów, zwłaszcza łęgów, grądów i borów mieszanych. Gatunek ten rośnie również na siedliskach antropogenicznych, jak nieużytki, przydroża, przychacia, wysypiska śmieci, nasypy kolejowe, itp. Notowany jest także jako chwast w uprawach, sadach, ogrodach i parkach.

Oddziaływanie na gatunki i ekosystemy w zasięgu wtórnym Niecierpek stanowi konkurencję dla gatunków jednorocznych, w tym rodzimego niecierpka pospolitego oraz dla wielu rodzimych bylin.