Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Rudbekia Naga

Rudbekia naga Fot. Ł. Piechnik

Rudbekia naga
Fot. Ł. Piechnik

Gatunek: rudbekia naga, Rudbeckia laciniata
Rodzina: astrowate, Asteraceae

Opis gatunku Rudbekia naga jest byliną z krótkimi, podziemnymi rozłogami. Jest często uprawiana z powodu dekoracyjnych kwiatostanów. Nagie pędy rudbekii pokryte są sinawym nalotem osiągają od 0,5 do 3,0 metrów wysokości. Liście są duże, długoogonkowe, pierzasto-podzielone. Kwitnie na żółto od końca lipca do września. Jesienią nadziemne części rudbekii obumierają, a roślina zimuje w postaci pączków znajdujących się tuż przy powierzchni ziemi (hemikryptofit). Rozmnaża się przez fragmentację kłączy oraz za pomocą drobnych nasion.

Pochodzenie Wschodnia Ameryka Północna.

Zasięg wtórny Europa. W Polsce rudbekia naga spotykana jest na obszarze całego kraju, częściej na południu. W górach występuje do wysokości około 750 m n.p.m.

Czas i drogi zawleczenia Do Europy została sprowadzona jako roślina ozdobna na początku XVII wieku. W Polsce rudbekia pojawiła się w drugiej połowie XVIII wieku. Około połowy XIX wieku gatunek ten „uciekł” z uprawy i zaczął samodzielnie rozprzestrzeniać się w środowisku przyrodniczym. Następnie, w dość krótkim czasie powiększył liczbę zajmowanych stanowisk z trzech znanych w połowie XIX wieku do 2251 odnotowanych w chwili obecnej.

Zajmowane siedliska Wzdłuż rzek, ugory, nieużytki, parki przypałacowe, przydroża, wilgotne lasy i zarośla.

Oddziaływania na gatunki i ekosystemy w zasięgu wtórnym W miejscach masowego występowania tworzy zwarte łany o dużym zagęszczeniu (ok. 27 tys. osobników/ha) i bardzo dużej biomasie. Wypiera gatunki występujące na zajmowanych przez siebie siedliskach.

Ciekawostki Ze względu na późny okres kwitnienia rudbekii nagiej, była ona wykorzystywana nie tylko jako roślina ozdobna, ale również jako roślina miododajna, zapewniająca pożytek dla pszczół w okresie, gdy wiele rodzimych roślin już przekwitło.