„Od pomysłu do zmiany. Konferencja Sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna i Międzyterytorialna”

„Od pomysłu do zmiany. Konferencja Sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna i Międzyterytorialna”

Partnerem Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska jest Stowarzyszenie UROCZYSKO. Operacja jest realizowana od 1 sierpnia 2018 roku do 31 października 2018r.

Celem operacji jest nabycie wiedzy, wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy  pomiędzy 12 Lokalnymi Grupami Działania z woj. podlaskiego w zakresie współpracy regionalnej i międzyterytorialnej, m.in. poprzez prezentację praktyk wdrażania projektów współpracy, nawiązywanie kontaktów, wzmocnienie umiejętności w zakresie zarzadzania projektami oraz promocję i upowszechnienie dobrych praktyk współpracy w zakresach związanych z głównymi tematami wskazanymi przez KSOW: 1 (tworzenie partnerstw); 5 (środowisko naturalne); 7 (zielona gospodarka); 8 (przedsiębiorczość); 10 (społeczeństwo cyfrowe); 11 (sieć partnerskiej współpracy); 12 (zarządzanie projektami); 13 (planowanie rozwoju lokalnego).

Elementem wzmacniającym efekt realizowanej konferencji oraz możliwości kooperacyjnych podlaskich LGD będzie przygotowanie i dystrybucja do wykorzystania przez LGD e-publikacji w formie wizerunkowej dotyczącej każdej z podlaskich LGD. Będzie ona mogła być wykorzystana stosownie do potrzeb LGD w zakresie kooperacji i promocji swojej organizacji.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej z woj. podlaskiego, w tym pracowników Biur, przedstawicieli Zarządów, Rad lub innych organów LGD oraz członków LGD, przedstawicieli urzędów i instytucji wdrażających RLKS.

Efektem długofalowym operacji będzie nawiązanie kontaktów, które przyczyniają się do realizacji potencjalnych projektów współpracy.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl

Materiał promocyjny

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki konkursów na Uroczysku 2018

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursów. Serdecznie i gorąco zapraszamy mieszkańców Podlasia do startu w przyszłorocznym konkursie szczególnie w kategorii kiszka ziemniaczana, naszym markowym wyrobem ziemniaczanym w Polsce.

XX Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Babki i Kiszki Ziemniaczanej

Kategoria Indywidualna  – Babka Ziemniaczana :

Miejsce I- Elżbieta Mierzyńska – Majka

Miejsce II- Roman Bagiński

Miejsce III- Anna Andrejczuk

Kategoria Indywidualna  – Kiszka Ziemniaczana

Jury z powodu małej ilości produktów zgłoszonych do konkursu nie rozstrzygnęła go.

Kategoria Duży Producent   – Kiszka  Ziemniaczana

Miejsce I-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  JARD

Miejsce IIToma Zakład Produkcyjno Usługowy Maria Tomaszuk 

Miejsce III- Hotel Knieja w Supraślu

Kategoria Duży Producent   – Babka  Ziemniaczana

Miejsce I-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  JARD

Miejsce IIToma Zakład Produkcyjno Usługowy Maria Tomaszuk 

Miejsce III- Hotel Knieja w Supraślu

XIII Konkurs Nalewek Puszczańskich

 NALEWKI SŁODKIE – KLASYFIKACJA OPEN

Miejsce I- Malinowa Leśna – WOJCIECH SUCHANEK- Węgierska Górka

Miejsce II i Miejsce III egzekwo

Miejsce II- Nalewka z owoców czarnego bzu– NATALIA MONIUSZKO- Studzieńczyna

Miejsce III- Dzika wiśnia– TOMASZ BADOWIEC- Tarnowskie Góry

WYRÓŻNIENIE 

Nalewka Malinowa-MARIUSZ FIK – Bydgoszcz

NALEWKI SŁODKIE – KLASYFIKACJA PODLASIE

Miejsce I- Nalewka z owoców czarnego bzu– NATALIA MONIUSZKO- Studzieńczyna

Miejsce II – Nalewka miodowo- łakociowa– ELŻBIETA SEMENIUK

Miejsce III – Nalewka Żenicha– JOLANTA MAKAR

NALEWKI WYTRAWNE  – KLASYFIKACJA OPEN

Miejsce I- Smorodina – MARIUSZ FIK

Miejsce II –Leśna symfonia– ARTUR RADECKI

Miejsce III- Berberysowa- MARIUSZ FIK

NALEWKI WYTRAWNE – KLASYFIKACJA PODLASIE

Miejsce I- Leśna Symfonia-ARTUR RADECKI


XIII Konkurs Nalewek Puszczańskich

 NALEWKI SŁODKIE – KLASYFIKACJA OPEN

Miejsce I- Malinowa Leśna – WOJCIECH SUCHANEK- Węgierska Górka

Miejsce II i Miejsce III ex aequo

Miejsce II- Nalewka z owoców czarnego bzu– NATALIA MONIUSZKO- Studzieńczyna

Miejsce III- Dzika wiśnia– TOMASZ BADOWIEC- Tarnowskie Góry

Miejsce IV –M.  Fik

Miejsce V- E. Semeniuk

Miejsce VI – J. Makar

Miejsce VII- W. Suchanek

Miejsce VIII- M. Fik

Miejsce IX- T. Badowiec

Miejsce X- P. Strużycki

Miejsce XI- W. Suchanek

Miejsce XII- N. Moniuszko

Miejsce XIII- G. Lisowski

Miejsce XIV- M.Fik

WYRÓŻNIENIE 

Nalewka Malinowa-MARIUSZ FIK – Bydgoszcz

NALEWKI SŁODKIE – KLASYFIKACJA PODLASIE

Miejsce I- Nalewka z owoców czarnego bzu– NATALIA MONIUSZKO- Studzieńczyna

Miejsce II – Nalewka miodowo- łakociowa– ELŻBIETA SEMENIUK

Miejsce III – Nalewka Żenicha– JOLANTA MAKAR

NALEWKI WYTRAWNE  – KLASYFIKACJA OPEN

Miejsce I- Smorodina – MARIUSZ FIK

Miejsce II –Leśna symfonia– ARTUR RADECKI

Miejsce III- Berberysowa- MARIUSZ FIK

Miejsce IV- M. Fik

Miejsce V- W. Suchanek

Miejsce VI- R. Bagiński

NALEWKI WYTRAWNE – KLASYFIKACJA PODLASIE

Miejsce I- Leśna Symfonia-ARTUR RADECKI