1.05.1961r kolumna drużyn harcerskich i zuchowych Szczepu Knieja w Supraslu