drużyna strażacka w Studziankach prawdopodobnie lata 60-70- te XX w. (2)