drużyna strazacka w Studziankach prawdopodobnie lata 60-te XX w.