prawdopodobnie Junacy Służby Polsce w okolicach powstającej szkoły rolniczej w Supraślu