próba przed 1 maja 1968 r drużyna Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supralu