próba przed 1 maja 1968 r drużyny harcerskie z PJSP w supraslu i PTMR w Supraslu