Tadeusz Olizarowicz na zesłaniu w mundurze górnika w kopalni w Workucie