II Biennale Fotografii Pejzaż Podlasia im. Wiktora Wołkowa „Człowiek w Krajobrazie”

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy odnośnik z aktualnymi informacjami na temat II Biennale Fotografii Pejzaż Podlasia im. Wiktora Wołkowa.

Ogłoszenie Biennale

Ważne zmiany:

CZAS TRWANIA KONKURSU:
od 20 sierpnia do 28 listopada 2015 roku
Miejsce wystawy – „WERNISAŻU”:
Supraśl 5 grudnia 2015r. – „Powiatowy PUT – BUKOWISKO”