Kronika Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Supraślu

Zapraszamy do oglądania skanów oryginalnej Kroniki Powojennej Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Supraślu. Do wykonania kroniki wykorzystano niemiecką księgą rachunkową (na niektórych stronach widnieją jeszcze oryginalne ręczne wpisy niemieckich rachmistrzów). Najbardziej cenne są pierwsze strony Kroniki z bogatymi opisami i ręcznymi ilustracjami. Historia drużyny od 1946r z przerwą na czasy stalinowskie, aż do końcówki lat 60-tych. Większość żyjących bohaterów kroniki to osoby w wieku powyżej 70-ciu lat. Do oglądania zapraszamy w szczególności najmłodsze pokolenie Supraślaków.

Dziękujemy Panu Aleksandrowi Doroszkiewiczowi za udostępnienie Kroniki.

Zrealizowano w ramach projektu „Podzielmy się historią z nad Supraśli i Sokołdy – 100 lat służby w mundurze dla Rzeczpospolitej”