LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

SPOTKANIE NA TEMAT POWSTANIA

LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

„PUSZCZA KNYSZYŃSKA”

Szanowni Państwo, w imieniu grupy inicjatywnej zapraszamy Państwa na spotkanie organizacyjne którym chcemy rozpocząć  działania  mające  na celu powołania LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na obszarze funkcjonalnym Puszczy Knyszyńskiej.

Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży turystycznej : gastronomii, hotelarstwie i noclegach, usługach z rekreacji turystycznej i sportowej, usługach uzdrowiskowych, rehabilitacji i tym podobnych.

Widzimy potrzebę integracji i wspólnej promocji  tych usług na obszarze Puszczy Knyszyńskiej, która łączy 8 gmin i jest podzielona na dwa powiaty.

Nasze spotkanie będzie wspierał swoim doświadczeniem Pan Marcin Ulanowski – członek zarządu PROT i uczestnik działań na rzecz powołania LOT w dolinie Biebrzy.

SPOTYKAJMY SIĘ W DNIU

15.11.2017 (środa) O GODZ. 18.00

W SUPRAŚLU W SANATORIUM „KNIEJA”

Informacje dodatkowe 507821458 Michał Kozłowski.

CELE I ZADANIA LOT

 

Działanie realizowane w ramach projektu:

„Supraśl uczy się żyć w Uzdrowisku w zgodzie z Naturą 2000″

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich