SPOTKANIE Z ZAKRESU „EDUKACJI Z PRAWA DO ŻYCIA W UZDROWISKU”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PRZEDSIĘBIORCÓW, OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TURYSTYCZNO – UZDROWISKOWE I WŁAŚCICIELI TERENÓW NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM UZDROWISKA SUPRAŚL ORAZ WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE MOŻLIWOŚCIAMI INWESTOWANIA W UZDROWISKU SUPRAŚL NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NATURY 2000

NA SPOTKANIE Z ZAKRESU

„EDUKACJI Z PRAWA DO ŻYCIA W UZDROWISKU”

W RAMACH PROJEKTU „SUPRAŚL UCZY SIĘ ŻYĆ W UZDROWISKU W ZGODZIE Z NATURĄ 2000”

Celem spotkania będzie podniesienie świadomości prawnej osób działających na obszarze uzdrowiska, jak również zachęcenie właścicieli nieruchomości do pozytywnego postrzegania prawnych form ochrony środowiska w przyszłościowych inwestycjach.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

7 listopada 2017r. godz. 17.00

w Sanatorium KNIEJA w Supraślu.

Pani Beata Bezubik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wygłosi REFERAT: „Oddziaływanie prawne obszaru Natura 2000. na funkcjonowania i rozwój działalności gospodarczej w obszarze Uzdrowiska Supraśl.”

Obejmujący:

  1. Prezentację ustawodawstwa z zakresu: ochrony środowiska i ochrony przyrody
  2. Prezentację praktycznych rozwiązań stosowania prawa (Natura 2000 ) w życiu codziennym i inwestycjach.

 

Informacje szczegółowe Tel. :507821458 oraz 603702370

 

Działanie realizowane w ramach projektu:

„Supraśl uczy się żyć w Uzdrowisku w zgodzie z Naturą 2000″

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białystok, dn. 02.11.2017

Zamawiający:

Stowarzyszenie Uroczysko

Ul. Nowy Świat 56

16-030 Supraśl

 

  1. Zamówienie dotyczy pełnienia funkcji koordynatora w projekcie „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” realizowanym w ramach Działania 2.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
  2. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty
  3. Wybrano ofertę złożoną przez p. Krzysztofa Brzosko, która była najkorzystniejsza cenowo.

IV Noc Nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej- 01.09.2017r

01.09.2017 r.  po raz IV w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu odbędzie się Noc Nietoperzy.

Wszystkich zainteresowanych tymi nocnymi stworzeniami zapraszamy do udziału, przewidziano wiele ciekawych atrakcji.

Początek o godz 17.30 w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6, Supraśl

Więcej w programie poniżej.

Serdecznie Zapraszamy !!!

IV Noc Nietoperzy 2017 r.

 

Społeczna Rada Uzdrowiska Supraśl

Zapraszamy na II spotkanie w sprawie powstania Społecznej Rady Uzdrowiska Supraśl.

Spotkanie odbędzie się 14.09.2017r o godz 17.00 w Sanatorium KNIEJA  w Supraślu  przy  Alei Niepodległości 6.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Więcej informacji poniżej:

ZAPROSZENIE II 14 09 2017 na spotkanie informacyjne dot. Społecznej Rady Uzdrowiska Suprasl

 

Działanie realizowane w ramach projektu:

„Supraśl uczy się żyć w Uzdrowisku w zgodzie z Naturą 2000″

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

konkursu „NA NAJŁADNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓD I RABATKĘ ULICZNĄ W UZDROWISKU SUPRAŚL”

W dniu 28.08.2017 r w Supraślu o godz. 12.30 obyła się ocena wyników II etapu konkursu „NA NAJŁADNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓD I RABATKĘ ULICZNĄ W UZDROWISKU SUPRAŚL” realizowanego w ramach zadania „Supraśl uczy się żyć w Uzdrowisku w zgodzie z Naturą 2000” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czytaj dalej konkursu „NA NAJŁADNIEJSZY PRZYDOMOWY OGRÓD I RABATKĘ ULICZNĄ W UZDROWISKU SUPRAŚL”