SPOTKANIE Z ZAKRESU „EDUKACJI Z PRAWA DO ŻYCIA W UZDROWISKU”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

PRZEDSIĘBIORCÓW, OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TURYSTYCZNO – UZDROWISKOWE I WŁAŚCICIELI TERENÓW NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM UZDROWISKA SUPRAŚL ORAZ WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE MOŻLIWOŚCIAMI INWESTOWANIA W UZDROWISKU SUPRAŚL NA OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NATURY 2000

NA SPOTKANIE Z ZAKRESU

„EDUKACJI Z PRAWA DO ŻYCIA W UZDROWISKU”

W RAMACH PROJEKTU „SUPRAŚL UCZY SIĘ ŻYĆ W UZDROWISKU W ZGODZIE Z NATURĄ 2000”

Celem spotkania będzie podniesienie świadomości prawnej osób działających na obszarze uzdrowiska, jak również zachęcenie właścicieli nieruchomości do pozytywnego postrzegania prawnych form ochrony środowiska w przyszłościowych inwestycjach.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ

7 listopada 2017r. godz. 17.00

w Sanatorium KNIEJA w Supraślu.

Pani Beata Bezubik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wygłosi REFERAT: „Oddziaływanie prawne obszaru Natura 2000. na funkcjonowania i rozwój działalności gospodarczej w obszarze Uzdrowiska Supraśl.”

Obejmujący:

  1. Prezentację ustawodawstwa z zakresu: ochrony środowiska i ochrony przyrody
  2. Prezentację praktycznych rozwiązań stosowania prawa (Natura 2000 ) w życiu codziennym i inwestycjach.

 

Informacje szczegółowe Tel. :507821458 oraz 603702370

 

Działanie realizowane w ramach projektu:

„Supraśl uczy się żyć w Uzdrowisku w zgodzie z Naturą 2000″

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich